Skatteverket ska nu bevilja tryckerikunder anstånd med betalning

Skatteverket har i information, som gått ut till dess handläggare den 15 juli, meddelat att handläggarna ska bevilja tryckerikundernas ansökningar om anstånd med betalning.

Efter EU-domstolens dom i det s.k. Graphic Procédé-målet (C-88/09) beslutade Skatteverket att medge retroaktiv nedsättning av momsen för flera tryckerier avseende för högt redovisad utgående moms (25 procent istället för rätteligen 6 procent). Skatteverket beslutade efter det att efterbeskatta de berörda tryckeriernas kunder avseende motsvarande för högt redovisat avdrag för ingående moms.

Skatteverket har tidigare inte beviljat anstånd med betalningen för tryckerikunderna av den för högt redovisade ingående momsen, men enligt Skatteverkets nya riktlinjer, som gick ut till handläggarna den 15 juli, ska handläggarna nu bevilja tryckerikunderna anstånd med betalning. Skatteverket ska inte kräva någon säkerhet för att bevilja anstånd i dessa fall.

Enligt de nya riktlinjerna ska Skatteverket även tillstyrka anstånd i pågående mål som avser tidigare ej medgivna anstånd.

Kommentar

Att Skatteverket ändrat sina riktlinjer i denna fråga är mycket välkommet då många tryckerikunder, som utan egen förskyllan fått återkrav riktade mot sig på grund av att deras leverantörer begärt tillbaka utgående moms från Skatteverket, annars riskerar att gå i konkurs.

Tomas Karlsson

Se Högsta förvaltningsdomstolens domar:

Se även våra tidigare artiklar:

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61