Slopat krav för EU-medborgare att registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket

Sedan den 1 maj gäller att EU-medborgare som kan försörja sig själva inte längre behöver registrera sig hos Migrationsverket om de vill stanna i Sverige mer än tre månader. Därmed förenklas processen för EU-medborgare som vill arbeta eller studera i Sverige.

EU-medborgare har rätt att stanna i Sverige längre än tre månader om de har arbete här, om de kommit hit för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få anställning, planerar att studera i Sverige, samt om de i övrigt har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Tidigare har EU-medborgare varit tvungna att registrera sig hos Migrationsverket genom att visa att de uppfyller någon av de nämnda förutsättningarna. Genom uppvisande av Migrationsverkets beslut om uppehållsrätt kunde de senare ansöka om folkbokföring hos Skatteverket.

Förutsättningarna för uppehållsrätt är desamma även efter den 1 maj. Själva processen förändras dock i och med att EU-medborgare inte längre behöver visa för Migrationsverket att dessa förutsättningar är uppfyllda. De kan nu direkt fortsätta vistas i Sverige under en period som överstiger tre månader. Dessutom förenklas processen i samband med folkbokföring i och med att individen kan vända sig direkt till Skatteverket och styrka sin uppehållsrätt utan att först kontakta Migrationsverket.

Migrationsverket kommer att fortsätta utfärda uppehållskort för anhöriga samt intyg om permanent uppehållsrätt och permanent uppehållskort.

Du är välkommen att kontakta oss på EY om du har frågor med anledning av det ovanstående.

Sarah Gardner och Linda Ingsberg

Kontakt
Sarah Gardner

08-520 597 05