Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

Regeringen har överlämnat direktiv till en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram, d.v.s. finansiella instrument såsom optioner som tilldelas nyckelpersoner i företag. Utredningen syftar till att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för företag och att främja tillväxt.

Av direktiven följer att utredaren bl.a. ska kartlägga olika typer av incitamentsprogram, granska hur motsvarande instrument beskattas i jämförbara länder samt analysera hur skattereglerna påverkar utformningen av incitamentsprogram. Vidare har utredningen bl.a. till uppgift att analysera behovet av förändringar i skattereglerna för att göra dem mer effektiva för att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företaget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015. Läs mer om förslaget här.

Du är välkommen att kontakta EY för en utvärdering av hur det ovanstående kan komma att påverka dig eller din verksamhet.

Magnus Wickström