Nytt ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms på en faktura som utfärdas efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum. Detta gäller även om den utgående momsen anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser under förutsättning att hyresgästen tillträder då.

Från och med den 1 januari 2014 blir en fastighetsägare frivilligt skattskyldig om utgående moms anges på en faktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder den första dagen i den uthyrningsperiod som fakturan avser men tidigast från den dag då hyresgästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av fastigheten som uthyrningen avser. Fakturan ska ha utfärdats senast sex månader från den första dagen i den uthyrningsperiod som fakturan avser. I ett nytt ställningstagande ger Skatteverket sin syn på hur de nya reglerna ska tolkas.

Skatteverket anser att en fastighetsägare som ställer ut en förskottsfaktura med moms efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum blir frivilligt skattskyldig fr.o.m. ingången av den hyresperiod som fakturan avser. Hyresgästen ska dock tillträda nämnda yta för att den frivilliga skattskyldigheten ska gälla. Vidare anser Skatteverket att om fastighetsägaren/hyresvärden får betalt innan den första dagen i hyresperioden ska den utgående momsen redovisas för den redovisningsperiod då hyresperioden gått till ända. Detta gäller en yta som inte sedan tidigare har omfattats av frivillig skattskyldighet. Hyresgästen har trots att betalning har erlagts innan tillträdet rätt att göra avdrag för ingående momsen först när hyresperioden har gått till ända.

Exempel: En fastighetsägare/hyresvärd utfärdar en förskottsfaktura med moms i mars 2014 avseende hyresperioden april – juni 2014 för en yta som inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet. Betalningen för fakturan mottas i mars 2014. Fastighetsägaren/hyresvärden blir frivilligt skattskyldig från den 1 april. Den utgående momsen ska fastighetsägaren/hyresvärden redovisa i redovisningsperioden juni 2014 dvs. när tjänsten har tillhandahållits. Hyresgästens avdragsrätt för ingående moms inträder samtidigt dvs. i redovisningsperioden juni 2014.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska fastighetsägaren/hyresvärden dock redovisa den utgående momsen i den redovisningsperiod då betalningen har tagits emot om det är så att hyresperioden har börjat löpa. Hyresgästen har då också rätt till avdrag för den ingående momsen i den redovisningsperiod då betalning har erlagts.

Exempel: En fastighetsägare/hyresvärd utfärdar en förskottsfaktura med moms i mars 2014 avseende hyresperioden april – juni 2014 för en yta som inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet. Betalningen för fakturan mottas i april 2014. Fastighetsägaren/hyresvärden blir frivilligt skattskyldig från den 1 april. Den utgående momsen ska fastighetsägaren/hyresvärden redovisa i redovisningsperioden april 2014. Hyresgästens avdragsrätt för ingående moms inträder samtidigt dvs. i redovisningsperioden april 2014. Fastighetsägarens avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförlig till uthyrningen inträder tidigast den första dagen i den redovisningsperiod som fakturan avser.

Om fastighetsägaren har ställt ut en faktura med moms i december 2013 som avser en hyresperiod under 2014 så är denna moms felaktigt debiterad och medför inte att fastighetsägaren/hyresvärden blir frivilligt skattskyldig. Dock blir fastighetsägaren/hyresvärden betalningsskyldig för momsen.

Kommentar

De flesta fastighetsägare/hyresvärdar ställer ut hyresfakturor i förskott. Skatteverkets uppfattning att det är möjligt för en fastighetsägare/hyresvärd att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av en lokal när en faktura med moms ställs ut i förskott innebär att fastighetsägarna inte behöver särskilja när fakturorna ställs ut för ytor som redan omfattas av frivillig skattskyldighet och för ytor som ska börja omfattas av frivillig skattskyldighet. Dock är inte redovisningstidpunkten för momsen densamma.   

Hyresgästerna, i de fall ytan sedan tidigare inte omfattas av frivillig skattskyldighet, har inte rätt att göra avdrag för den ingående momsen i samband med att betalningen erläggs om denna görs innan hyresperiodens början dvs. innan hyresgästen tillträder. Avdragsrätten för hyresgästen inträder i en sådan situation först vid hyresperiodens slut och det är hyresgästen själv som måste hålla reda på detta.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Läs ställningstagandet i sin helhet här (dnr 131 753314-13/111)