Nytt mellanstatligt nätverk mot gränsöverskridande skatteplanering har bildats

I samband med ett OECD-möte i Paris den 6 februari ska enligt uppgift till media ett nätverk mellan flera stater, däribland Sverige, ha bildats. Syftet med nätverket ska vara att uppnå en samordning för framtagandet av ett system där skattemyndigheter i nätverksländerna kan stämma av hur mycket skatt multinationella företag betalar i respektive land samt att förhindra gränsöverskridande skatteplanering.

I samband med ett OECD-möte i Paris den 6 februari ska enligt uppgift till media ett nätverk mellan flera stater, däribland Sverige, ha bildats. Syftet med nätverket ska vara att uppnå en samordning för framtagandet av ett system där skattemyndigheter i nätverksländerna kan stämma av hur mycket skatt multinationella företag betalar i respektive land samt att förhindra gränsöverskridande skatteplanering. Läs mer här. I dagsläget saknas mer ingående information om nätverkets förväntade funktion och organisation varför Skattenätet fortsätter att bevaka utvecklingen i frågan.

(Källa DN Ekonomi)