Nya momsregler för vissa tjänster från 2015

Den 1 januari 2015 träder nya momsregler i kraft som påverkar företag som tillhandahåller privatpersoner i andra EU-länder telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förändringarna innebär att dessa tjänster kommer anses omsatta i köparens hemland, vilket medför att säljaren ska redovisa moms i enlighet med den skattesats som gäller där.

Tillhandahållande av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster från företag inom EU till privatpersoner i andra EU-länder anses idag vara omsatta i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att säljaren debiterar moms enligt gällande skattesats i sitt hemland. Från och med den 1 januari 2015 kommer dessa transaktioner anses omsatta i köparens land, vilket innebär att säljaren istället ska redovisa moms i enlighet med den skattesats som gäller där. 

De nya reglerna avser tillhandahållande av en mängd olika tjänster, bl.a. tillhandahållande av appar, musik, film och spel via Internet. Reglerna avser även tillhandahållande av radio- eller TV-program som sänds eller återsänds via ett radio- eller TV-nät, eller distribueras via Internet. Slutligen kan nämnas fasta och mobila telefonitjänster, IP-telefoni och tillgång till Internet. 

Istället för att säljaren ska registrera, deklarera och betala moms i varje EU-land som omsättningarna av dessa tjänster skett i, kommer det finnas en möjlighet till ett förenklat registrerings- och deklarationsförfarande som benämns ”mini one stop shop”.  Detta förfarande innebär att säljaren kan välja att ha endast ett land som kontaktpunkt inom EU och registrera sig till moms där. Deklaration och betalning av moms för samtliga försäljningar till icke beskattningsbara personer inom EU lämnas då till den behöriga myndigheten i det land som valts som kontaktpunkt (identifieringsstaten). Den moms identifieringsstaten uppbär för andra EU-länder fördelas sedan till respektive land där omsättning skett. 

Kommentar

Trots att de nya reglerna börjar gälla först nästa år är det redan nu hög tid att fundera över effekterna av dessa regler avseende bl.a. momsrapportering lokalt, systemförändringar och prissättning mot kund. Inte minst kan detta gälla i situationer där kundavtal redan nu ingås för en period som sträcker sig efter den 1 januari 2015 (t.ex. abonnemang). Ett företag som vill utnyttja det nya förfarandet (mini one stop shop) bör ansöka om detta före den 1 januari 2015. I annat fall riskerar företaget att bli tvunget att registrera sig till moms i samtliga EU-länder där företagets tjänster har konsumerats.

Kontakta gärna oss på EY för en diskussion om vad ovanstående kan få för effekt på er verksamhet.

Jesper Öberg och Elin Ek