EU-kommissionen väcker fördragsbrottstalan mot Sverige i postmomsfrågan

EU-kommissionen har beslutat att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige på grund av att Sveriges hantering av moms på samhällsomfattande postbefordran strider mot EU-rätten.

Enligt EU:s momsdirektiv ska samhällsomfattande postbefordran undantas från momsplikt. Undantaget ska, enligt en tidigare dom från EU-domstolen, gälla samtliga leverantörer som erbjuder sådana tjänster, oavsett om de är statliga eller privata. Även försäljning av frimärken som avser den samhällsomfattande postbefordran är undantagen från momsplikt.

I Sverige är det Posten som är utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande postbefordran och också skyldig att debitera moms på denna tjänst enligt momslagen. Sverige har således inte tillämpat det undantag som gäller enligt EU-rätten.

I juli 2007 sände EU-kommissionen ett motiverat yttrande till Sverige av vilket det framgick att Sveriges tillämpning av momsdirektivet var felaktig. Nu anser EU-kommissionen att det står klart att Sverige inte följer EU-rätten, såsom den tolkats av EU-domstolen, och har därför beslutat att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

Kommentar

Enligt vår bedömning kan EU-domstolens kommande dom i frågan få stor betydelse för alla bolag och organisationer som har eller har haft begränsad avdragsrätt för ingående moms. Redan nu finns det anledning att ta ställning till olika frågor såsom exempelvis vilka tidsfrister som gäller för att kunna göra krav gällande. Kontakta gärna EY för en diskussion om vad ovanstående kan ha för betydelse för ditt företag.

Tomas Karlsson och Elin Ek

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61