Handel med Bitcoins undantagen från momsplikt

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att handel med Bitcoins utgjorde sådana valutatransaktioner som är undantagna från moms.

En person (härefter kallad säljaren) avsåg att bedriva handel med Bitcoins. Handeln skulle ske via en hemsida där säljaren skulle köpa och sälja Bitcoins. Försäljningspriset till kunderna skulle vara högre än säljarens inköpspris och denna mellanskillnad skulle vara säljarens enda intäkt i verksamheten eftersom några andra avgifter inte skulle tas ut. Säljaren begärde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och frågade om den planerade omsättningen av Bitcoins var momspliktig. 

Enligt Skatterättsnämnden kommer säljaren bedriva yrkesmässig verksamhet genom att tillhandahålla växlingstjänster mot ersättning. Ersättning ansågs utgå genom mellanskillnaden mellan köp- och säljkurserna för Bitcoins till traditionell valuta. Nämnden bedömde, mot bakgrund av en rapport från Europeiska Centralbanken och två preliminära beslut från Finansinspektionen, att Bitcoins var en form av betalningsmedel och konstaterade att en synonym till betalningsmedel är ”valuta”.

Enligt artikel 135.1 e) i EU:s momsdirektiv är transaktioner och förmedling rörande ”valuta, sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel” undantagna från moms. Skatterättsnämnden ansåg att bestämmelsen ska läsas så att uttrycket ”använda som lagligt betalningsmedel” endast omfattar mynt och sedlar, d.v.s. att även valutor som inte används som lagligt betalningsmedel ska omfattas av bestämmelsen. Skatterättsnämnden bedömde därför att den planerade omsättningen av Bitcoins skulle vara undantagen från moms.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentar

Skatterättsnämnden gör en intressant tolkning av den aktuella bestämmelsen i EU:s momsdirektiv. Språkligt kan det te sig oklart om det efterföljande uttrycket ”som lagligt betalningsmedel” ska anses syfta tillbaks på bara sedlar och mynt och inte valuta. En fråga som reser sig med anledning av Skatterättsnämndens bedömning är vilka olika betalningsmedel som undantaget för valuta därmed kan anses omfatta.

Tomas Karlsson och Martin Carlsson

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 32-12/I)

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 98 79