Styvbarn anses vara närstående

En sambos vuxna barn har ansetts som styvbarn och är därmed närstående i ett nytt avgörande från Skatterättsnämnden.

Enligt inkomstskattelagen räknas make, avkomlingar, styvbarn m.fl. som närstående. Vidare jämställs sambor med makar och är därmed närstående för det fall att de har gemensamma barn. Frågan som Skatterättsnämnden har tagit ställning till i detta fall är om en sambos barn, sedan ett tidigare förhållande, kan räknas som styvbarn.  Skatterättsnämnden kommer fram till slutsatsen att om ett sambopar har ett gemensamt barn skall paret jämställas med makar och den ena sambons barn skall därmed räknas som styvbarn och är följaktligen också närstående. Skatterättsnämndens uppfattning gäller även vuxna styvbarn så länge familjebildningen består. Omständigheter som exempelvis att någon underhållsskyldighet för styvbarnet inte lägre föreligger ska inte påverka bedömningen.

Kommentar

Sambor med gemensamma barn anses även kunna ha styvbarn vilka därmed räknas som närstående. Frågor kring närståendebegreppet kan bl.a. ha betydelse vid prövning av om andelar skall anses vara s.k. kvalificerande andelar och vid löneuttagskrav vid tillämpning av lönebaserat utrymme. Det är viktigt att notera att närståendeförhållandet upphör om samboförhållandet tar slut.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering av det ovanstående.

Läs Skatterättsnämndens avgörande här (dnr 41-13/D)

Kontakt
Fredrik Andersson
08-520 58 184