Ny studie om hur människor som flyttar mellan EU-länder påverkar de nationella socialförsäkringssystemen

Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en studie som visar att människor som flyttar mellan olika EU-länder inte tar del av värdländernas socialförmåner i större utsträckning än vad ländernas egna medborgare gör.

Studien visar att de flesta människor som flyttar till andra medlemsstater gör detta för att arbeta.Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos dessa människor har ökat under de sju senaste åren och är enligt studien högre än vad den är bland värdländernas egna medborgare. De människor som har flyttat till ett annat land och som inte arbetar utgör endast en mycket liten del av den totala populationen i varje medlemsland. För kontantförmåner som finansieras genom skatteintäkter, exempelvis handikappersättning och arbetslöshetsersättning, visar studien att andelen ej yrkesverksamma personer utgör en mycket liten del av förmånstagarna. Deras inverkan på värdlandets välfärdsbudget är därför mycket låg.

Studiens resultat är i linje med tidigare studier och tyder på att flyttar inom EU i syfte att arbeta i ett annat land medför en positiv effekt på de offentliga finanserna i värdländerna. Anledningen är att personerna som flyttar oftast är yngre och mer ekonomiskt aktiva än arbetskraften i värdländerna, och därmed bidrar med mer i skatter och socialavgifter än vad de erhåller i förmåner.

EU-kommissionen strävar efter att ytterligare förenkla processen i samband med flytt till, och arbete i, andra medlemsstater. Arbetet sker bland annat genom att hjälpa lokala myndigheter att utnyttja den europeiska socialfonden (ESF) i större utsträckning. Fonden erbjuder finansieringshjälp till olika projekt i syfte att främja arbetsmarknaden på lokal och regional nivå.

Läs mer om EU-kommissionens hemsida här.

Kontakta gärna oss på EY om du har frågor gällande socialförsäkring inom EU.

 

Catarina Wahlgren Sjöstedt och Linda Ingsberg