Underlag för arbetsgivaravgifter för utsänd personal

Kammarrätten i Göteborgs dom avseende hur underlaget för arbetsgivaravgifter ska beräknas för utsänd personal med nettolön har nu vunnit laga kraft.

 Enligt Kammarrätten ska förmån av fri skatt i arbetslandet värderas till den utländska skatten, och inte utifrån svensk skatt beräknad enligt skattetabell för preliminär skatt, för anställda som inte är skattskyldiga i Sverige för tjänsteinkomst. För en mer utförlig redogörelse av domen se vår tidigare artikel på skattenätet. Underlaget för arbetsgivaravgifterna utgörs därmed av den anställdes nettolön plus förmåner plus utländsk skatt.  Att domen nu är lagakraftvunnen innebär att bolag som fått betala arbetsgivaravgifter baserat på en nettolön med tillägg för svensk skatt enligt skattetabell för utsända omgående bör överklaga Skatteverkets beslut avseende underlag för arbetsgivaravgifter. För inkomstår 2008 ska omprövning lämnas in innan årsskiftet.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Catarina Wahlgren Sjöstedt och Martin Rabe