Tyskland inför krav på ankomstintyg vid EU-försäljning och export

Tyskland inför fr.o.m årsskiftet 2013/2014 skärpta beviskrav för företag som säljer varor från Tyskland till andra EU-länder eller på export. Svenska företag som köper varor från säljare i Tyskland måste därför vara beredda på att skriva under ankomstintyg för att undvika att den tyska skattemyndigheten ska anse att varorna är omsatta i Tyskland och därmed ska beläggas med tysk moms. Svenska bolag med tysk momsregistrering kommer också att behöva anpassa sig till den nya ordningen genom att utfärda ankomstintyg till sina kunder vid gränsöverskridande försäljning från Tyskland.

Bakgrunden till förändringen är att tyska säljare tidigare har kunnat upprätta transportdokument för att styrka unionsintern försäljning eller export från tysk moms. Efter ett ändrat ställningstagande riskerar nu sådana dokument att bli ifrågasatta av de tyska skattemyndigheterna. Istället ska s.k. ankomstintyg (eng. ”certificate of arrival”, tysk. ”Gelangensbestätigung) utfärdas. Det ursprungliga förslaget fick omfattande kritik och därför infördes en tillfällig anståndsklausul som åberopas av skattskyldiga som istället vill omfattas av den gamla ordningen, dvs. vanliga transportdokument. Möjligheten att åberopa anståndsklausulen försvinner vid årsskiftet. Även om andra dokument än ankomstintyg kan komma att godtas som bevismedel kommer ankomstintygen att vara det huvudsakliga bevismedlet för att styrka en momsfri unionsintern försäljning eller export från Tyskland.

 Om de tyska skattemyndigheterna bedömer att beviskravet inte är uppfyllt (t.ex. om ett annat dokument än ett ankomstintyg har lämnats för att styrka den från tysk moms undantagna försäljningen eller om ankomstintyget inte uppfyller de formella kraven) kan varorna anses vara omsatta i Tyskland och därmed bli föremål för tysk moms. I en sådan situation riskerar en svensk köpare i efterhand att behöva betala tysk moms på försäljningen.

 Ankomstintyget ska innehålla följande information:

  • Mottagarens namn och adress
  • Mottagen kvantitet tillsammans med varornas branschspecifika beteckning samt chassinummer för fordon
  • I de flesta fall, plats och månad för mottagande
  • Datum för ankomstintygets utfärdande
  • Mottagarens namnteckning (kan underlåtas vid elektronisk bekräftelse)

Kommentar

Då ankomstintyg utgör det primära bevismedel för att en momsfri unionsintern försäljning eller export är för handen, rekommenderas att tyska skattskyldiga använder sig av intyget. Detta inkluderar svenska bolag med tysk momsregistrering. Här kan särskilt nämnas möjligheten att använda sig av elektroniska bekräftelser som är ett praktiskt och snabbt sätt att få ett tillförlitligt bevismedel. Vidare måste svenska köpare av varor från Tyskland vara uppmärksamma på att fylla i ankomstintygen när de har mottagits eftersom tysk moms annars kan komma att debiteras i efterhand.

Kontakta gärna EY för en diskussion samt utvärdering kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.