Underlag för arbetsgivaravgifter för utsänd personal

Frågan om hur underlaget för arbetsgivaravgifter ska beräknas för anställda med nettolön har nu avgjorts av Kammarrätten. Enligt Kammarrätten ska förmån av fri skatt i arbetslandet värderas till den utländska skatten och inte utifrån skatt beräknad enligt svensk tabellskatt. Underlaget för arbetsgivaravgifterna utgörs därför av den anställdes nettolön + förmåner + utländsk skatt.

Bakgrunden till Kammarrättens avgörande är ett svenskt bolag som under 2009 hade anställda som var utsända till länder inom EU/EES. De anställda kvarstod i svensk socialförsäkring och det svenska bolaget betalade arbetsgivaravgifter i Sverige. De anställda var garanterade en nettolön och bolaget åtog sig att betala den faktiska skatten i arbetslandet. Förmån av fri skatt utgör en avgiftspliktig ersättning i Sverige och frågan i målet var hur värdet på denna förmån skulle beräknas.

Bolaget, Förvaltningsrätten och Kammarrätten ansåg alla att förmånen skulle värderas till det belopp i utländsk skatt som bolaget betalat för sina anställda. Av Kammarrättens dom framgår att huvudprincipen för värdering av förmåner ska följas vilket innebär att en förmån av utländsk skatt ska värderas till sitt verkliga värde, d.v.s. till det belopp som betalats i utländsk skatt.

Skatteverkets uppfattning var att det inte är den faktiska utländska skatten som ska användas, utan att arbetsgivaren i stället ska räkna fram värdet av den fria skatten enligt tillämplig tabell för preliminärskatteavdrag, d.v.s. med svensk preliminärskatt och inte faktiskt betald utländsk skatt. Skatteverket har i skrivande stund inte överklagat domen.

Kommentar

Skatteverket har, förutom att höja underlaget för arbetsgivaravgifter, även påfört skattetillägg för de arbetsgivare som redovisat den faktiska utländska skatten som underlag för arbetsgivaravgifter. Bolag som fått betala arbetsgivaravgifter enligt det högre svenska tabellskatteavdraget bör därför omgående överklaga Skatteverkets beslut avseende underlag för arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Kontakta oss gärna om du har frågor om hur det ovanstående påverkar dig eller ditt företag.

Catarina Wahlgren Sjöstedt