Nytt socialförsäkringsavtal undertecknat med Sydkorea

Den 9 september undertecknades ett bilateralt socialförsäkringsavtal med Sydkorea. Avtalet träder i kraft efter det att Sverige och Sydkorea har meddelat varandra att avtalet kan träda i kraft. Socialdepartementet avser att lämna en proposition till riksdagen för godkännande under våren 2014.

Avtalet kommer att samordna de svenska och sydkoreanska statliga systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension. Avtalet kommer inte att täcka tjänstepension eller privata pensionslösningar. Inte heller kommer övriga socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning, sjukpenning eller sjukvård att regleras i avtalet. De socialförsäkringsförmåner som inte kommer att regleras av avtalet kommer fortsätta att regleras enligt nationell lagstiftning i respektive land.

Genom att ansöka om utsändningsintyg kommer svenskar och sydkoreaner kunna fortsätta tillhöra sitt hemlands pensionssystem under arbete i det andra landet. Avtalet kommer även att innehålla bestämmelser om bl.a. rätt till utbetalning av förmåner i det andra landet, samt sammanläggning av försäkringsperioder. Att kunna räkna samman åren som man arbetet är viktigt från ett sydkoreanskt perspektiv då man måste ha arbetat i tio år för att få ta ut pension i Sydkorea. Intyg kommer att kunna sökas för en period om 24 månader, med möjlighet till förlängning under ytterligare en period om 36 månader.

Kommentar

Avtalet innebär att Sverige fortsätter att satsa stort på samarbete med asiatiska länder. Detta syns tydligt genom att fler och fler socialförsäkringskonventioner undertecknas. Sedan tidigare har en socialförsäkringskonvention med Indien skrivits under som förväntas träda i kraft senare i år. Det pågår även avtalsförhandlingar med Japan och Kina.

För mer information om avtalet med Sydkorea eller vid frågor om hur vi kan hjälpa ert företag vid utsändning är du välkommen att ta kontakt med oss.

Linda Ingsberg