Regeringen aviserar småföretagarpaket

Regeringen föreslår i budgeten för 2014 bland annat ett småföretagarpaket för att stärka arbetet med förenklingar för företagen. Förslaget syftar till att ge små och växande företag en enklare vardag.

Med syfte att få fler företag att växa föreslås följande:

  • Sänkta egenavgifter med ytterligare en halv miljard

Utökning sker av den tidigare nedsättningen med 2,5 procentenheter. Förslaget kan ge 180 000 småföretag lägre kostnader med upp till drygt en halv miljard årligen. I och med detta sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 procent upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften genomförs den 1 januari 2014.

  • Utvärdering av revisionsplikten

Under 2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag och nu ska den slopade revisionsplikten utvärderas för att överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Utvärderingen inleds under första halvåret av 2015.

  • Införande av ett investeraravdrag

För stimulans av tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Avdraget innebär att privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger en skattelättnad värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Europeiska Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta. Investeraravdraget träder i kraft den 1 december 2013.

  • Snabbutredning av företagens sjuklönekostnader

Utredningen ska se över hur högkostnadsskyddets konstruktion kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. I översynen ingår frågan att pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek. Detta är viktigt då ett minskat sjuklöneansvar för företagen kan antas ha gynnsamma effekter på sysselsättningen, inte minst för personer som har en sjukdomshistorik, en grupp som traditionellt har svårare att etablera/återetablera sig på arbetsmarknaden.

Kommentar

Vi bevakar utvecklingen och återkommer så snart mer besked ges. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen för 2014 den 18 september.

Magnus Wickström