Kroatien är medlem i EU

Kroatien är sedan den 1 juli 2013 medlem i EU, vilket innebär att EU nu har 28 medlemsländer.

Viktigt att tänka på för de företag som gör affärer med Kroatien är att de momsregler som gäller vid handel inom EU i stort sett är tillämpliga då Kroatien accepterat att tillämpa mervärdesskattedirektivet från och med anslutningsdagen med undantag för övergångslösningar på vissa områden. Även på punktskatteområdet har Kroatien accepterat att tillämpa EU:s regelverk med undantag för vissa övergångslösningar. Exempelvis kommer Kroatien att behålla lägre punktskattesatser för cigaretter till slutet av 2017.

Läs mer i prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, på sid 40 f. här. Se även EU:s webbsida om Kroatien, här.

Kommentar

De företag som handlar med Kroatien efter 1 juli 2013 bör se över affärssystem så att rätt momskod används. Vidare bör uppmärksammas att all varu- och tjänsteförsäljning som sker till Kroatien ska rapporteras i periodisk sammanställning på samma sätt som annan handel som görs med andra EU-länder. Vilka övergångsbestämmelser som gäller bör också undersökas så att redovisningen av momsen blir korrekt.