Kroatiens EU-anslutning får stor påverkan för socialförsäkringen

1 juli 2013 förväntas Kroatien bli ett EU-land. Det innebär, från ett socialförsäkringsperspektiv, att alla individer inom EES som i nuläget är utsända för tillfälligt arbete från eller till Kroatien kommer att omfattas av EU-konvention 883/2004. Hur övergången kommer att ske ur ett praktiskt perspektiv är ännu oklart, men troligen kommer  Sverige att utfärda intyg

1 juli 2013 förväntas Kroatien bli ett EU-land. Det innebär, från ett socialförsäkringsperspektiv, att alla individer inom EES som i nuläget är utsända för tillfälligt arbete från eller till Kroatien kommer att omfattas av EU-konvention 883/2004.

Hur övergången kommer att ske ur ett praktiskt perspektiv är ännu oklart, men troligen kommer  Sverige att utfärda intyg A1 från 1 juli i år. Det innebär att inga kroatiska socialavgifter ska erläggas avseende utsänd personal från Sverige till Kroatien. Omvänt ska inte socialavgifter erläggas i värdländerna beträffande utsänd personal från Kroatien för den som har ett A1 intyg.

Kroatien har i dagsläget socialförsäkringsavtal med 18 länder inom EES. EU-konvention 883/2004 är så pass omfattande att mycket kommer förändras avseende samtliga utsändningar, både vad gäller kostnader och försäkringsskydd.

Har ert företag utsänd personal från eller till Kroatien och vill veta hur Kroatiens EU-anslutning påverkar er, kontakta gärna oss.

Kristina Palmquist och Linda Ingsberg

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23