Regeringen begränsar avdragsrätt för koncernbidrag till nybildat dotterbolag

Regeringen förhindrar nu möjligheten för ett bolag med brutet räkenskapsår att genom koncernbidrag till ett nybildat dotterbolag, med räkenskapsår som påbörjats under 2013, sänka skatten på bolagsvinsterna från 26,3 % till 22 % redan för det räkenskapsår som påbörjades under 2012.

Den 1 januari 2013 sänktes bolagsskatten från 26,3 % till 22 %. Den nya och lägre bolagsskattesatsen tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012. För ett bolag som har brutet räkenskapsår gäller alltså den nya bolagsskattesatsen först för det beskattningsår som påbörjas under 2013.

Enligt förslaget ska företag med beskattningsår som börjar före den 1 januari 2013 och som avslutas efter den 18 april 2013 bara få dra av 83,66 procent av koncernbidrag som har lämnats till företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012 och som avslutas efter den 18 april 2013. Det mottagande företaget ska däremot ta upp hela koncernbidraget till beskattning. Effekten av förslaget blir att givaren och mottagaren sammantaget betalar en bolagsskatt som motsvarar 26,3 procent av det lämnade koncernbidraget.

Läs mer på regeringen.se.

Anders Täreby