Proposition om socialförsäkringsavtal med Indien

Proposition om socialförsäkringsavtal med Indien överlämnad till riksdagen.

Regeringen har nu överlämnat propositionen Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien till riksdagen. Konventionen undertecknades i november och träder i kraft så snart båda ländernas parlament lämnat sitt bifall.

De förmåner som omfattas är förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning), ålderspension och efterlevandepension. I syfte att kvalificera sig för förmåner kan tid i ländernas respektive socialförsäkring räknas samman. Konventionen avgör också i vilket land sociala avgifter ska betalas.

Linda Ingsberg eller Erik Hedlund.