Skönhetsoperationer och rekonstruktiva behandlingar kan vara momsfria

Enligt EU-domstolen kan estetiska operationer och behandlingar av rekonstruktiv art omfattas av begreppen sjukvård eller sjukvårdande behandling om syftet är att diagnostisera, bota sjukdom eller hälsoproblem eller skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa.

I ett svenskt mål uppkom frågan om de tjänster avseende estetisk kirurgi av kosmetisk och rekonstruktiv art samt vissa hudvårdstjänster som utfördes av ett bolag omfattades av begreppet sjukvård eller sjukvårdande behandlingar och därmed var momsfria. De operationer som utfördes bestod av bröstförstorning, bröstförminskning, bröstlyft, bukplastik, fettsugning, ansiktslyft, pannlyft, operationer av ögon och näsa samt andra plastikkirurgiska ingrepp. Behandlingarna innefattade bl.a. permanent hårborttagning med IPL, hudföryngring med IPL, cellulitbehandling och injektioner med botox och restylane. Skatteverket ansåg att både de rekonstruktiva och kosmetiska tjänsterna utgjorde sjukvård som är undantagen från momsplikt och medgav därför inte återbetalning eller avdrag för ingående moms.

EU-domstolen framförde att syftet med de tjänster som var föremål för prövning i målet har betydelse vid fastställandet av om en tjänst omfattas av undantaget för sjukvård eller sjukvårdande behandling. I enlighet med tidigare rättspraxis måste begreppen sjukvård och sjukvårdande behandling ha ett terapeutiskt syfte men tjänstens terapeutiska syfte ska dock inte tolkas särskilt restriktivt. EU-domstolen konstaterade därefter att tjänster som utförs i syfte att behandla eller tillhandahålla vård till en person som till följd av sjukdom, skada eller medfött kroppsfel är i behov av estetisk kirurgi kan omfattas av begreppet sjukvård eller sjukvårdande behandling. Däremot omfattas inte ingrepp som görs av rent kosmetiska skäl.

Vid bedömningen av ett ingrepps syfte ska den subjektiva uppfattningen som en person som genomgår ingreppet har inte i sig vara avgörande för bedömningen av om ett ingrepp har ett terapeutiskt syfte. Detta eftersom bedömningen måste göras utifrån medicinska överväganden av medicinskt kvalificerad personal.

Förekomsten av yrkeslegitimation för den person som utför tjänsterna eller tar ställning till ingreppets syfte, är en omständighet som kan påverka bedömningen av om ett ingrepp utgör sjukvård eller sjukvårdande behandling.

Kommentar

Domen klargör att operationer och behandlingar som enbart görs av kosmetiska skäl inte omfattas av undantaget för sjukvård. Gränsdragningen mellan vad som anses utgöra kosmetiska respektive rekonstruktiva skäl är dock inte helt enkel. Avgörande för om ett ingrepp omfattas av undantaget för sjukvård beror bl.a. på vad syftet med behandlingen är och den bedömningen ska göras av medicinskt kvalificerad personal. Om det kan konstateras att ett ingrepp görs av terapeutiska skäl måste därefter en vidare bedömning göras utifrån andra relevanta undantagsbestämmelser vilka framgår av  avdelning IX kapitel 1 och 2 i momsdirektivet.

Läs domen här (mål C-91/12, PFC Clinic AB)