Ryssland ändrar modell för skatteavtal

Den ryska federala regeringen har ändrat landets modell för skatteavtal. Den nya modellen är utformad för att vara i linje med OECD:s modell för skatteavtal.

Den nya ryska modellen för skatteavtal medför två stora förändringar. Den första förändringen avser justeringar i fall av dubbelbeskattning i närståendetransaktioner och den andra förändringen avser avdragsrätt för gränsöverskridande räntebetalningar mellan parter med hemvist i avtalsstaterna.  Båda ändringarna är i enlighet med motsvarande bestämmelser i OECD:s modell för skatteavtal från 2010.

Kommentar

De senaste ändringarna kan ses som en anpassning av den ryska modellen för skatteavtal till bestämmelserna i de ryska internprissättningsreglerna. Nuvarande ryska internprissättningsregler innehåller normalt en mekanism för bilaterala inkomstjusteringar och tillåter landets största företag att ansöka om bilaterala prissättningsbesked (APA).  

Ändringen kommer också att medföra att bestämmelserna om bilaterala inkomstjusteringar i närståendetransaktioner kan erbjuda en mekanism för att undvika dubbelbeskattning för företag som inte är berättigade till prissättningsbesked i Ryssland.

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Ryssland.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48