Internprissättning avseende råvaror (Ryssland)

Den ryska skattemyndigheten meddelade den 21 januari 2012 att den ryska federala regeringen har godkänt en lista med börshandlade råvaror som kommer att omfattas av bestämmelserna i landets internprissättningslagstiftning. Listan innehåller råvaror såsom råolja, oljeprodukter, ädelstenar och icke järnhaltiga metaller.

Ryska företag involverade i transaktioner med börshandlade råvaror i utlandet och transaktioner i vilka en av de inblandade parterna är baserad i ett s.k. skatteparadis måste rapportera dessa transaktioner till skattemyndigheten om transaktionerna per år överstiger 80 miljoner rubel (2,6 miljoner USD) för 2013 och 60 miljoner rubel (1,9 miljoner USD) för 2014 och framåt. 

Företag måste även rapportera alla transaktioner som årligen överstiger 2 miljarder rubel (66 miljoner USD) för 2013 och 1 miljard rubel (33 miljoner USD) för 2014 och framåt.

Kommentar

Ryska myndigheter är för närvarande mycket aktiva på internprissättningsområdet, se exempelvis tidigare inlägg på Skattenätet 

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Ryssland.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48