Räntebegränsningsregler väntas i Norge

Norska finansdepartementet har meddelat att det arbetar med ett förslag till räntebegränsningsregler.

Enligt det norska finansdepartementet kommer förslaget syfta till att förhindra skatteplanering inom multinationella koncerner som har oproportionerligt stora ränteavdrag i Norge samtidigt som ränteintäkterna hamnar i lågskatteländer. Förslaget kan komma att avse exempelvis skuldfinansierade förvärv av norska bolag och väntas under våren 2013.

Vidare har Finansdepartementet meddelat att det ska utse en kommitté med experter som ska utvärdera den norska företagsbeskattningen utifrån den internationella utvecklingen. Kommittén ska särskilt utvärdera den internationella trend som består i sänkning av bolagsskattesatsen i förening med åtgärder för att förhindra erosion av skattebasen.

Kommentar

Vi kommer att bevaka utvecklingen beträffande norska räntebegränsningar under våren. I samband med denna nyhet finns det även anledning att titta på OECD:s rapport ”Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”, se vår tidigare nyhet på Skattenätet.

I ett längre perspektiv kan det noteras att uppdraget till expertkommittén synes likna uppdraget till den svenska företagsskattekommittén i sin breda ansats.

Erik Hultman och Martin Segerström

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98