Beskattningslandsregler vid tillhandahållande av telekommunikationstjänster (EU)

EU-kommissionen har i ett förslag på momsområdet förtydligat hur leverantörer av telekommunikations- och andra elektroniska tjänster ska bestämma sina kunders hemvist för att fastställa i vilket land moms ska betalas. Dessutom innehåller förslaget förtydligande av reglerna om var tjänster utförda på fast egendom ska beskattas i momshänseende.

EU-kommissionen förtydligar i sitt förslag de regler gällande beskattningsland vid gränsöverskridande handel med tjänster som träder i kraft 1 januari 2015. Förslaget ger besked till leverantörer av telekommunikationstjänster och andra elektroniska tjänster hur de i fortsättningen ska bestämma var deras kunder är etablerade eller har sin hemvist. Om förslaget går igenom hos Rådet kommer de föreslagna kriterierna bli ett krav för att kunna hantera beskattningen av tjänsterna på ett korrekt sätt. Vidare förtydligar förslaget räckvidden av bestämmelserna gällande plats för beskattning av tjänst som hör samman med fast egendom ur momshänseende.

Länk till EU-kommissionens förslag

Gustav Norström Wiklund och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 1661

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
08-520 593 09