Väsentlig anknytning till Sverige

Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har sammantaget ansetts innebära väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Målet gäller en man som flyttade från Sverige den 1 januari 2012. Efter utflyttningen var han under 2012 fortsatt ekonomiskt engagerad i Sverige på grund av aktieinnehav. Han utförde även konsulttjänster för ett företag i vilket han tidigare varit en av de huvudansvariga för. Konsultarbetet medförde vissa enstaka besök i Sverige (4-5 gånger per år) och han planerade att vistas i Sverige högst 120 dagar under 2012. För detta ändamål planerade han att köpa en övernattningslägenhet.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att visst ekonomiskt engagemang och andra liknande omständigheter sammantaget medför väsentlig anknytning till Sverige och mannen anses därför som obegränsat skattskyldig. Bedömningen blir densamma även bortsett från övernattningslägenheten.

Kristina Palmquist

Läs HFD:s dom här (mål nr 2416-12)

 

Kontakt
Kristina Palmquist

08-520 594 23