Uppdelning av ägande beskattades

En gåva av aktier mot ersättning i form av en annan gåva ansågs vara en skattepliktig försäljning.

Två systrar äger tillsammans aktierna i ett fastighetsbolag och deras far äger ett verksamhetsdrivande bolag. Avsikten är att bolagen ska delas upp så att systrarna äger var sitt bolag. Pappan ska därför skänka aktierna i verksamhetsbolaget till en av sina döttrar, som samtidigt skänker sina aktier i fastighetsbolaget till sin syster.

Högsta förvaltningsdomstolen menar att detta innebär att systern säljer sina aktier i fastighetsbolaget och ska beskattas för detta. Ersättningen anses vara så många av pappans aktier i verksamhetsbolaget som motsvarar värdet på de sålda aktierna i fastighetsbolaget.

Som alternativ till ovanstående skulle överföringen av aktierna i fastighetsbolaget ske via nya aktiebolag. Domstolen ansåg inte att detta skulle förändra beskattningen jämfört med huvudalternativet.

Kommentar

Domen påminner om att man bör vara försiktig med korsvisa eller villkorade gåvor, eftersom den verkliga innebörden av dessa ibland kan anses vara skattepliktiga försäljningar.

Mika Persson

Länk till HFD:s dom (mål nr 4376-11)

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57