Sverige och Indien har undertecknat socialförsäkringsavtal

I november undertecknades det efterlängtade socialförsäkringsavtalet med Indien. Avtalet förväntas träda i kraft under 2013 efter att de båda ländernas parlament har godkänt avtalet.

När avtalet träder i kraft kommer svenskar och indier, genom att ansöka om utsändningsintyg, att kunna arbeta i det andra landet utan att falla ur det egna landets socialförsäkringssystem. Intyg kommer att kunna sökas för en period om längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Försäkringsperioder intjänade i det ena landet kommer att kunna läggas samman med perioder intjänade i det andra landet vilket möjliggör att inte förlora tid i försäkringen, något som tidigare kunnat leda till bland annat lägre ersättningar avseende vissa socialförsäkringsförmåner.

Avtalet gör också administrationen under en utsändning enklare än tidigare då det för arbetsgivaren i praktiken inte kommer att bli någon skillnad i hantering av avgifter och ersättningar. Lön och sociala avgifter betalas även under utsändningen i hemlandet.

För mer information om avtalet med Indien eller vid frågor om hur vi kan hjälpa ert företag vid utsändningar kontakta Erik Hedlund

Kontakt
Erik Hedlund
08-520 581 17