Förslag om enklare skatteregler vid bostadsförsäljning

Skatteverket har lämnat förslag till enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad. Skatteverket föreslår även ur förenklingssynpunkt att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.

Många som i dag deklarerar försäljning av småhus eller bostadsrätt gör fel vid avdrag för reparationer och andra förbättringsutgifter. Detta beror på att avdragsreglerna är mycket komplicerade. Skatteverket föreslår därför förenkling av avdragsreglerna. Avdragen för ny- och tillbyggnad av bostadsfastighet föreslås endast kunna göras om bygget omfattar minst 25 kvadratmeter. Avdrag för reparationer och andra förbättrande åtgärder medges endast i den utsträckning utgifterna överstiger 500 000 kronor under de senaste tio åren. Dessa begränsningar av avdragen finansierar en sänkning av skatten på försäljningsvinster från 22 till knappt 20 procent (19,91%).

-Vi arbetar för att det ska vara lätt för skattebetalarna att göra rätt. Nuvarande regler är krångliga och svåra att tillämpa. Vi föreslår att avdragsmöjligheterna blir färre, men att detta kompenseras med sänkt skatt på försäljningsvinsten istället, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.
 
Skatteverket föreslår också att mäklare ska lämna kontrolluppgift  för förmedling av småhus och bostadsrätter. I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om fastighetens eller lägenhetens beteckning, ersättningen för förmedlingen samt tidpunkt och ersättning för överlåtelsen.
 
-Det innebär en förenkling för många skattebetalare eftersom uppgiften om bland annat mäklararvode då också skulle kunna förifyllas i deklarationen, säger Ingemar Hansson.
 
Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2015. Förslagen finns i en promemoria som är ett svar på det uppdrag regeringen gett Skatteverket om att se över reglerna för beräkning av skattepliktig försäljningsvinst och -förlust vid avyttring av småhus och bostadsrätter.

Som ett kompletterande förslag till ovanstående önskar Skatteverket att uppskov med beskattning av kapitalvinst med anledning av avyttring av privatbostad avskaffas. Skattesatsen från huvudförslagets 19,91% kan då  sänkas till 18,23% för vinster om uppskovsrätten avskaffas.

Vi följer den fortsatta utvecklingen i dessa frågor och återkommer då mer finns att rapportera.