Skattefria utlandstraktamenten för 2013

Inför 2013 kommer Skatteverket att använda sig av en mer rättvisande metod vid fastställandet av de skattefria utlandstraktamentena. Traktamente är en ersättning som en anställd som reser i tjänsten kan få av sin arbetsgivare för ökade levnadskostnader.

De nya beloppen ska enligt Skatteverket vara bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna och innebär stora justeringar. De skattefria traktamentsbeloppen för 2013 bygger på uppgifter från ett brittiskt företag som är specialiserade på konsumentpriser. Tidigare har beloppen baserats på prisinformation som Sveriges ambassader har samlat in. Det skattefria traktamentet kommer att från och med 1 januari 2013 att sänkas för 124 länder och höjas för 24 länder.

Lista med traktamenten för samtliga länder på Skatteverket.se.

Ylva Morillo Nohre