Internprissättning av internetannonser (Indien)

Den indiska regeringen kräver Google i Indien på 760 miljoner rupies (13.8 miljoner amerikanska dollar) för att ha försökt föra över reklamintäkter till ett irländskt dotterbolag.

Kravet hänför sig till vinster från Google Adwords, ett program som lägger ut annonser på webben baserat på sökord, och avser Googles s.k. ”double Irish” skattemanöver där vinster förs över till irländska dotterbolag på grund av landets generösa internprissättningslagar.

Kommentar

Indien markerar tydligt sin inställning till internetannonser genom att vidhålla att vinster som uppkommer från internetannonser riktade till indiska användare ska anses uppstå i Indien och därmed också beskattas i Indien.

Teknikföretagens internprissättning har kommit under ökad granskning av regeringar runt om i världen då sådana företag ofta kan flytta sina produkter digitalt från en jurisdiktion till en annan. 2011 utförde ex. de franska myndigheterna ett tillslag mot Googles Pariskontor i syfte att hitta bevis för att bolaget undvek att betala skatt i Frankrike.

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet.

Dimitri Gankin och Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48