Räntebegränsningsregler och sänkt bolagsskatt träder ikraft nästa år

Riksdagen har nu röstat igenom Finansutskottets betänkande angående utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna. Detta innebär bl.a. att Riksdagen godtar regeringens förslag om räntebegränsningsregler och sänkt bolagsskatt till 22 procent.

Förslaget om räntebegränsningar innebär i huvudsak att begränsningsreglerna utvidgas till att omfatta alla interna lån samt att villkoren för undantag från begränsningarna skärps, se vidare tidigare nyhet här.

Tanken är att utvidgningen av räntebegränsningarna ska finansiera ungefär halva sänkningen av bolagsskatten. Även bolagsskattesänkningen har tidigare kommenterats på Skattenätet, läs mer här.

Erik Hultman och Martin Segerström

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98