Ryska marknadspriser

Priser satta av Rysslands konkurrensmyndigheter godkänns som marknadspriser.

Det ryska finansdepartementet har meddelat att internprissättning som sker på begäran av de ryska konkurrensmyndigheterna kan accepteras som korrekta marknadspriser för skattemässiga ändamål. Den ryska federala skattemyndigheten har i sin tur lovat att acceptera dessa priser som marknadspriser vid granskning av internprissättningsmetoder.   

Den ryska federala skattemyndigheten kommer även att skapa en gemensam arbetsgrupp med det federala konkurrensverket som ska få till uppgift att lösa eventuella tvister i samband med bedömningen av sådan internprissättning.

Kommentar

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur det ovannämnda påverkar er verksamhet.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48