Skattereduktion för läxhjälp

Regeringen föreslår att hjälp med läxor och annat skolarbete ska omfattas av skattereduktionen för hushållsarbete (s.k. husavdrag).

Efter att husavdraget infördes har det varit diskussioner om vad som gäller vid läxhjälp. Regeringen anser att det bör framgå uttryckligen av lagtexten att skattereduktionen ska omfatta hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Ovanstående förslag har lämnats till riksdagen i form av en proposition. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Mika Persson

Länk till förslaget

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57