Personalliggare i tvätteribranschen

Regeringen föreslår att systemet med personalliggare även ska gälla företag inom tvätteribranschen.

Regeringen konstaterar att systemet med personalliggare har haft en positiv inverkan på löneredovisningen inom restaurang- och frisörbranschen där personalliggare tidigare har införts.

Svenska Tvätteriförbundet har tidigare skrivit till regeringen och framfört att även tvätteribranschen bör omfattas av systemet eftersom det finns en stor och besvärande konkurrens från de oseriösa företagen.

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss från den 4 oktober 2012 att systemet med personalliggare även ska införas för företag inom tvätteribranschen. De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 april 2013.

Stefan Thelander