Kommentarer till OECD:s utkast

OECD har publicerat de kommentarer som kommit in från allmänheten angående organisationens riktlinjer om internprissättning.

Skattenätet har tidigare rapporterat att OECD den 6 juni publicerade ett diskussionsutkast till ett reviderat kapitel VI i OECD Transfer Pricing Guidelines om internprissättning av immateriella tillgångar. OECD inbjöd då till kommentarer på utkastet.

Ett 60-tal kommentarer inkom från allmänheten och dessa har publicerats på OECD:s hemsida. Bland de som kommenterat återfinns bl.a. de stora revisionsbyråerna och representanter från olika intresseorganisationer.

Mikael Hall och Elin Dalin

Länk till kommentarerna.