FN tar fram internprissättningsmanual för utvecklingsländer

FN har publicerat ett utkast till en internprissättningsmanual för utvecklingsländer. Utkastet kommer att diskuteras i FN under en konferens som är planerad att hållas under nästa vecka.

Även om utkastet inte är slutgiltigt så återspeglar det de frågor och utmaningar rörande internprissättning som utvecklingsländerna, och de företag som agerar på dessa marknader, står inför.

I arbetet med utkastet, som publicerades den 15 oktober 2012, tilläts representanter från enskilda länder ge sina synpunkter och dela med sig av sina erfarenheter av internprissättning med utgångspunkt i respektive lands nationella bestämmelser. Bland dessa finns Indien, Kina och Brasilien; länder som inte är medlemmar i OECD.

Tobias Wetterlund
08-520 598 72