Din skatt 2013

Enligt prognos från Finansdepartementet kommer man att kunna tjäna 426 300 kr under 2013 utan att behöva betala statlig inkomstskatt.

Enligt prognosen blir den s.k. nedre brytpunkten nästa år 426 300 kr. Upp till den nivån betalar man bara kommunalskatt på förvärvsinkomster (normalt tjänsteinkomster efter ev. avdrag). Den som har en högre förvärvsinkomst under 2013 får betala 20 procent statlig inkomstskatt på överstigande belopp. Man erhåller dock normalt ett grundavdrag om 13 100 kr (enligt prognos) vilket resulterar i en lägre s.k. skiktgräns om 413 200 kr.

Den som har en förvärvsinkomst som överstiger den s.k. övre brytpunkten, 604 700 kr (enligt prognos) får betala ytterligare 5 procent statlig inkomstskatt på det överstigande beloppet. På denna del av inkomsten blir den statliga inkomstskatten alltså totalt 25 procent. Även här ska normalt beaktas ett grundavdrag om 13 100 kr, varför den övre skiktgränsen blir 591 600 kr.

Magnus Wickström