Indirect Tax Briefing, Issue 5

Det senaste numret av Indirect Tax Briefing behandlar hur multinationella företag kan förbättra sin indirekta skattehantering av globala transaktionskedjor. Läsaren får dessutom en uppdatering av aktuella trender och nyheter gällande moms och andra indirekta skatter.

Utvecklingen går ständigt framåt och det för med sig att företag över hela världen med lätthet kan nå ut med sina produkter. De ständigt förändrade transaktionskedjorna som uppstår ger upphov till indirekta skatteutmaningar som behöver hanteras. Indirect Tax Briefing, Issue 5 visar på hur multinationella företag kan svara på problem som uppstår och hur hanteringen av indirekta skatter kan förbättras.

Numret innehåller även följande artiklar gällande aktuella trender på det indirekta skatteområdet:

 • Momsgrupper; en uppdatering
 • Nästa steg på vägen mot ett bättre momssystem inom EU
 • Elektroniska fakturor i Europa
 • Koncerninterna transaktioner med EU
 • Pensionsfonder; ett EU momsperspektiv

Dessutom får läsaren en uppdatering av globala momsnyheter:

 • Indien; svarta listan för tjänster – en milstolpe inom indirekta skattereformer
 • Brasilien; statlig konkurrens
 • Ryssland; elektroniska fakturor – dags för handling?
 • Mexico; ändrade momsregler för certifierade IMMEX-företag
 • Tjeckien; momsändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn
 • Ungern; skatteförändringar med miljön i fokus
 • Australien; kolprismekanismen

Du kan ladda ner Indirect Tax Briefing, Issue 5 som pdf här.

Du kan beställa Indirect Tax Briefing, Issue 5 här.