Sänkning av bolagsskatten till 22 procent

Regeringen föreslår idag att bolagsskatten sänks från nuvarande 26,3 procent till 22 procent från den 1 januari 2013. Man avser också att införa ett “investeraravdrag” för fysiska personer som investerar i företag.

Investeraravdraget, som föreslås kunna erhållas om vissa förutsättningar är uppfyllda, kan träda ikraft tidigast den 1 september 2013, eftersom det först måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen.

Läs mer på regeringens hemsida