Indien inför regler om Advance Pricing Agreements

Indien har nyligen infört regler om s.k. Advance Pricing Agreements (APA), som är en sorts överenskommelse med skattemyndigheter i internprissättningsfrågor.

Reglerna innebär att skattskyldiga nu har möjligheten att ansöka om APA och innehåller bl.a. riktlinjer för hur ansökan ska gå till, vilken information som måste lämnas av den skattskyldige och under vilka omständigheter en ansökan kan avslås av den indiska skattemyndigheten.

I samband med att Indien antog”The Finance Act 2012” tillkom regler i den indiska skattelagstiftningen gällande APA.  Skattskyldiga har numera möjligheten att ansöka om både unilaterala och bilaterala APA. Enligt reglerna har alla skattskyldiga som genomför (eller planerar att genomföra) internationella transaktioner rätt att ansöka.

Ansökan måste bl.a. innehålla information om de interna transaktionerna, en beskrivning av de berörda företagen, val av prissättningsmetod och vilka villkor som ska gälla för överenskommelsen med skattemyndigheten. Varje år är den skattskyldige förpliktigad att lämna en uppföljningsrapport till myndigheten för att säkerställa att informationen i APA:n är aktuell. Reglerna innehåller även information om när APA:n kan revideras, förnyas eller upphävas.

Gällande bilaterala avtal (som omfattar två länder) så ska dessa ingås i enlighet med det aktuella dubbelbeskattningsavtalet mellan Indien och den berörda staten.           

Olov Persson och Tobias Wetterlund

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48

Kontakt
Tobias Wetterlund
08-520 598 72