Ej vinstmarginalbeskattning om säljaren delvis haft avdragsrätt

Det är viktigt att kontrollera att säljaren av en begagnad bil inte har haft någon avdragsrätt alls för ingående moms vid sitt tidigare inköp; detta för att som återförsäljare ha rätt att tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning vid redovisning av utgående moms.

Bawaria Motors är ett bolag som organiserar bilsalonger och handlar med nya och gamla bilar. Man tillämpar reglerna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar. Efter en granskning från polska skattemyndigheten konstaterades att bolaget hade köpt in de begagnade bilarna från tre olika typer av säljare: privatpersoner, näringsidkare som saknat avdragsrätt för moms i samband med inköpet och näringsidkare som bara delvis haft rätt att dra av momsen vid sitt förvärv. De bilar som Bawaria Motors köpt in från den tredje kategorin säljare ansåg skattemyndigheten inte kunde omfattas av vinstmarginalbestämmelserna. Effekter blev att försäljningarna belastades med full utgående moms, istället för moms på vinsten.

Bawaria Motors överklagade skattemyndighetens beslut, och den nationella domstolen skickade ärendet vidare till EU-domstolen för förhandsavgörande. Frågan som ställdes var om en säljare av begagnade varor har rätt att tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning när den begagnade varan köpts in från någon som delvis haft avdragsrätt för ingående moms vid sitt förvärv.

Som grund för sitt handlande anförde Bawaria Motors att om man inte kunde tillämpa vinstmarginalbestämmelserna utan blev tvungen att lägga full moms på försäljningen, skulle det innebära att man delvis blev dubbelbeskattat. Detta eftersom den tidigare ägaren hade belastats med delar av inköpsmomsen som en kostnad, och den kostnaden låg inbakad i priset som Bawaria Motors betalat.

EU-domstolen konstaterar dock att systemet för vinstmarginalbeskattning inte ger utrymme för att andra inköp än de som gjorts från privatpersoner och näringsidkare som saknat avdragsrätt för inköpsmomsen skulle kunna omfattas. Att det uppstår en viss dubbelbeskattning strider inte heller mot principen om skatteneutralitet.

Mål C-160/11 Bawaria Motors sp. z o.o. från EU-domstolen

Kommentar

Avgörandet innebär en bekräftelse på den svenska tillämpningen. När man köper in en begagnad vara från en näringsidkare för att sälja den vidare är det alltid viktigt att kontrollera hur säljaren behandlat momsen vid sitt inköp. Om säljaren bedriver både momsfri och momspliktig verksamhet och därför har lyft av en del av momsen får köparen inte tillämpa vinstmarginalbestämmelserna även om varan till största delen nyttjats i en momsfri verksamhet. Begär gärna intyg från säljaren, och tänk på att ta med en momsklausul i köpeavtalet.

Lena Josefsson

Tfn 031-63 63 64