Skatteverket delrapporterar sin kartläggning över ränteavdrag i kommunala bolag

Skatteverket lämnade den 27 augusti en delrapport utifrån sin kartläggning och analys av förekomsten av skatteplanering – särskilt med ränteavdrag – i företag som anses vara i intressegemenskap med en juridisk person som helt eller delvis anses skattebefriad.

Skatteverket har särskilt kartlagt och analyserat ränteavdrag i företag som är i intressegemenskap med bl.a. kommuner, investmentföretag, ideella föreningar och ekonomiska föreningar.

Kartläggningen visar bl.a. att en stor del av lånen avser annat än lån för finansiering av interna andelsöverlåtelser. Det finns därför anledning att anta att de juridiska personer som granskningen avser kommer att påverkas av de ränteavdragsbegränsningsregler som föreslås träda i kraft i januari 2013.

Skatteverket fortsätter sin granskning. Den slutliga rapporten ska presenteras den 30 juni 2013.

Fredrik Nilsson och Petra Dörrheide

Läs mer på skatteverket.se.

Kontakt
Petra Dörrheide
073-816 90 40