Höjda basbelopp för 2013

Regeringen fastställde torsdagen den 30 augusti ett antal olika index vilka som bl.a. påverkar diverse ersättningar.

– Prisbasbeloppet för 2013 är fastställt till 44 500 kr.

Prisbasbeloppet påverkar bl.a. garantipensionen, föräldraförsäkringen men utgör även underlag vid exempelvis beräkning av bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, fastställande av gräns för deklarationsplikt och fastställande av grundavdrag.

– Det förhöjda prisbasbeloppet för 2013 är fastställt till 45 400 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar intjänad tilläggspensionspoäng för de som kommer att få pension enligt äldre ATP-reglerna.

– Inkomstbasbeloppet för 2013 är fastställt till 56 600 kr.

För 2013 motsvarar taket en månadslön på 38 064 kronor. Intjänandetaket innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över det taket.

– Inkomstindex för 2013 är fastställt till 154,84.

Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst-samt tilläggspensionerna. Inkomst- samt tilläggspensionerna för 2013 ökar med 4,1 procent. Det är den högsta reala ökningen av inkomstpensionen någonsin.

Ovan nämnda nivåer träder i kraft den 1 januari 2013.

Magnus Wickström