Ändringar i skatteavtalet med Schweiz träder ikraft

Regeringen föreskrev den 19 juli 2012 att ändringarna i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska träda ikraft den 5 augusti 2012. De nya bestämmelserna börjar tillämpas den 1 januari 2013.

Som vi tidigare har skrivit om här på Skattenätet undertecknades den 28 februari 2011 ett protokoll till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz av finansminister Anders Borg och Schweiz ambassadör Kurt M. Hoechner. Riksdagen lämnade sitt godkännande i april 2012. 

Det nya skatteavtalet med Schweiz innehåller en ny artikel om informationsutbyte. Informationsutbytesartikeln i skatteavtalet innebär att Skatteverket kan begära bankinformation från Schweiz som tidigare inte varit tillgänglig. Således har nu Skatteverket möjlighet att göra utförligare kontroller med hjälp att det utökade informationsutbytet mellan Sverige och Schweiz.

De nya bestämmelserna i skatteavtalet innebär även att Sverige får en utökad rätt att beskatta vissa typer av pensioner och delägarrätter. För ytterligare information om detta kan ni läsa vår tidigare artikel på Skattenätet.

De nya bestämmelserna börjar tillämpas den 1 januari 2013.

Petronella Suhr och Catarina Wahlgren Sjöstedt