Ändrade momssatser i Spanien

Spanien höjer både den ordinarie och den reducerade momssatsen.

Den spanska premiärministern har meddelat att landets ordinarie momssats kommer att höjas från 18 till 21 procent och att den reducerade momssatsen kommer att höjas från 8 till 10 procent.

Höjningen av momssatserna är en av flera åtgärder som har diskuterats för att minska det höga spanska budgetunderskottet. Ändringen antogs fredagen den 13 juli och planers att träda ikraft den 1 september 2012.

Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
08-520 593 09