Nya regler för fastighetstaxering av kraftvärmeverk

Finansdepartementet föreslår att taxeringsvärden för kraftvärmeverk endast ska omfatta värdet av elproduktionen.

Den 29 juni 2012 skickade Finansdepartementet ut en promemoria på remiss. I promemorian föreslås att taxeringsvärden för kraftvärmeverk endast ska omfatta värdet av elproduktionen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och de förelås gälla taxeringsvärden som fastställs vid den allmänna fastighetstaxeringen 2013 och de särskilda fastighetstaxeringarna 2014-2018.

Maria Bergenmo

Läs förslaget på regeringens hemsida.