Stopplagstiftning avseende finansiella instrument på investeringssparkonton

Regeringen vill förhindra att investeringssparkonton används för skatteplanering. Igår aviserades därför att regeringen kommer att föreslå ändringar i reglerna om beskattning av vissa finansiella instrument på investeringssparkonton.

Regeringen anser att det finns skäl att tillämpa det kommande förslaget fr.o.m. den 15 juni 2012.

Förslaget innebär att finansiella instrument som förvaras på investeringssparkonton och som är förpliktelser (exempelvis utfärdade optioner eller terminer med negativt värde) ska undantas från konventionell beskattning. Förpliktelserna ska därmed hanteras på samma sätt som aktier och andra finansiella instrument som är tillgångar, vilket bl.a. innebär att kapitalvinst inte ska tas upp till beskattning och att kapitalförluster inte får dras av.

Mika Persson

Läs mer på regeringens hemsida

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57