Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013

I anslutning till 2012 års ekonomiska vårproposition remitterade Finansdepartementet en promemoria med vissa skatteförslag som vi kommenterat i en tidigare artikel på Skattenätet (https://skattenatet.ey.se/2012/04/16/sankt-bolagsskatt/). Eftersom vissa av förslagen också behöver granskas av Lagrådet överlämnades en lagrådsremiss den 1 juni avseende bl.a. förslaget om sänkt bolagsskatt.

De frågor som tas upp i lagrådsremissen berör:

  • sänkt bolagsskatt,
  • sänkt expansionsfondsskatt,
  • förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter,
  • framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel,
  • slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, och
  • ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper.

Kommentar

Det återstår att se om ovan nämnda förslag samt de övriga förslag som fanns med i promemorian från den 16 april kommer att ingå i septembers budgetproposition för 2013. Avgörande för det är reformutrymmet och vilka prioriteringar regeringen väljer med beaktande av det ekonomiska läget.

Vi följer givetvis utvecklingen och återkommer så snart nya besked ges.

Magnus Wickström

Länk till regeringen.se