Väsentlig anknytning efter kortvarig bosättning i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden i ett fall om väsentlig anknytning.

Såväl domstolen som nämnden anser att personen, som inte är svensk medborgare och som endast varit bosatt i Sverige i fyra år, har fortsatt väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning. Nämnden lägger stor vikt vid att familjen inte har sagt upp hyresavtalet för permanentbostaden i Sverige.

För närmare detaljer om målet hänvisar vi till vår tidigare artikel på Skattenätet, Väsentlig anknytning efter kortvarig bosättning i Sverige.

Läs Hägsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 6314-11)