Ny Ernst & Young-rapport – Managing indirect taxes in the supply chain

Ernst & Young behandlar i rapporten ”Managing indirect taxes in the supply chain – supporting growth and reducing cost and risk” de utmaningar, risker och möjligheter som möter dagens företag samt ger exempel på lämpliga tillvägagångssätt för att hantera de indirekta skatterna på ett så effektivt sätt som möjligt.

I dagens globala ekonomi bedriver företag handel på allt fler marknader världen över. Transaktionskedjor utvecklas och material och produkter inhandlas, tillverkas, distribueras och säljs på nya platser. Indirekta skatter, som moms, tull och punktskatter, tas ut baserat på flöden och transaktioner och inte, som inkomstskatt, baserat på vinster och inkomster. Eftersom de indirekta skatterna oundvikligen är kopplade till transaktionskedjorna i en verksamhet påverkas de direkt när en transaktionskedja förändras. Små förändringar i transaktionskedjan kan ge upphov till stora förändringar i hur de indirekta skatterna ska hanteras. Ekonomiskt sett kan det till och med, i vissa fall, vara befogat att låta de indirekta skatterna spela en avgörande roll för hur en transaktionskedja utformas.

Ernst & Young beskriver i rapporten ”Managing indirect taxes in the supply chain – supporting growth and reducing cost and risk” hur indirekta skatter kan påverka verksamheten i ett multinationellt företag och ge upphov till både möjligheter och risker. Rapporten är baserad på erfarenheter från vårt globala Ernst & Young-nätverk och intervjuer med skattespecialister i internationella företag verksamma i ett 30-tal länder. Den presenterar ett antal utmaningar som kan uppstå vad gäller indirekta skatter samt ger förslag på tillvägagångssätt för att på bästa sätt hantera dessa utmaningar i syfte att minimera riskerna och utnyttja möjligheterna så effektivt som möjligt.

Rapporten vänder sig huvudsakligen till skatt- och redovisningsansvariga inom multinationella organisationer. Vår förhoppning är dock att den även ska ge upphov till vidare diskussioner inom organisationen och på så sätt bidra till att den globala transaktionskedjan optimeras för att på bästa sätt möta de utmaningar som har sitt ursprung i de indirekta skatterna.

Klicka här för ladda ner rapporten som en pdf

Klicka här för att beställa ett exemplar av rapporten